กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

นายก สนท. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2566

นายก สนท. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น. ที่ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย ชั้น 2 อาคารชาตรีโสภณพนิช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมประชุมครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล อุปนายกบริหาร และเลขาธิการ, นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อุปนายกวิชาการ-สารสนเทศ, นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ อุปนายกสวัสดิการ, นายนพดล ทองลิ่ม เหรัญญิก, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายทะเบียน, นายสมบัติ สวางควัฒน์ บรรณารักษ์, นายประภาส เฉลยมรรค ประธานกฎหมาย, นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์ รองประธานวิเทศสัมพันธ์, น.ส.ปิยสุดา จันทรสุข ประธานประชาสัมพันธ์, นายภักดี วีระรัตน์ รองประธานประชาสัมพันธ์ , นายวีระพันธ์ โตมีบุญ ประธานสารสนเทศ และนายวัธนา มาลัยบาน รองประธานสารสนเทศ

โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ,
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566,
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง,
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
และ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี).

……..
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.