เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ มอบเอกสิทธิ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

ประเทศไทย, 8 มกราคม

Read more

“สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร” ร่วมบริจาคออกโรงทานนม มอบให้ศิษยานุศิษย์ ที่มาแสดงมุทิตาจิต “ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต” เจ้าอาวาส วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วันพุธที่ 9 มกราคม 2

Read more

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ เมดิกซ์ (Medix) เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกในไทย ที่นำเสนอบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า

ประเทศไทย, 7 มกราคม

Read more

ผอ.สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บรรยาย หัวข้อ “หลักคิด กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไร”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม

Read more