“ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ปธ.โครงคืนคุณแผ่นดิน ทุ่มงบ 10 ล้าน ซื้อผลิตภัณฑ์ กทบ. ผ่านแอป M-Help Me เสริมฐานการตลาดหนุนชุมชนเติบโตยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาค

Read more

เทสโก้ โลตัส รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสชั้นนำของประเทศ

เทสโก้ โลตัส รับประก

Read more

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.211 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3

Read more

แม็คโคร ผุดโครงการ “ลำไย ปันสุข…คืนสุข สู่ชุมชน” ทุกการซื้อ 1 กก. บริจาค 1 บาท ซื้อสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนแรงงานสูงอายุในท้องถิ่น เชื่อมโยงธุรกิจสู่ชุมชนยั่งยืน

บริษัท สยามแม็คโคร จ

Read more