ดีแทคส่งออนไลน์แคมเปญ Digital Native vs Digital Naïve กระตุ้นผู้ปกครองให้เพิ่มทักษะบุตรหลานในการใช้ออนไลน์อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ ผ่านการเรียนรู้ SafeInternetForKid.com

13 กันยายน 2562 – “ใ

Read more

ดีแทคร่วมกับเทเลนอร์ กรุ๊ป และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) นำเสนอแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ SafeInternetForKid.com เพื่อช่วยเยาวชนรับมือกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์

13 กันยายน 2562- คุณ

Read more

หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง สื่อดังภาคใต้ จัดคืนกำไรสู่สังคม จัดงาน ”47 ปี นสพ.ไทยแหลมทอง และมอบ 50 ทุนการศึกษา” เพื่อมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดสงขลา, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบุตรธิดาสื่อมวลชน

เมื่อเวลา 14.00 น. ว

Read more

泰國人力仲介公會 Thai Overseas Manpower Association สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ชุดใหม่

นายสุรชัย หวังวัฒนาน

Read more