แม็คโคร เจาะแหล่งปลูกผักในรัฐฉาน สร้างโอกาสเกษตรกรท้องถิ่น ร่วมพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ส่งผลผลิตป้อนสาขาเมียนมา

บริษัท สยามแม็คโคร จ

Read more

เทสโก้ โลตัส ชูอาหารพร้อมทาน ปลอดภัย อร่อย ราคาโดนใจ มุมกับข้าว “สวรรค์แม่บ้าน” 3 เมนู 99 บาท และ “ศูนย์อาหาร” เมนู 25 บาท ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 17 มีนาค

Read more

แม็คโคร ตั้งรับสถานการณ์โควิด -19 ย้ำสินค้าเพียงพอความต้องการ พร้อมยืนหนึ่งแหล่งกระจายสินค้าจำเป็น สู่ผู้ประกอบการค้าปลีก ร้านอาหารทั่วไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จ

Read more

เซเว่นฯ เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของประชาชนในด้านสินค้าอุปโภค บริโภค ในยามวิกฤตอย่างเต็มที่ พร้อมเดินเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

Read more