สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทนโซล่า เซลล์ “Renewable Energy for Startup 2020”

📢 มีโครงการดี ๆ มาบอ

Read more

“อนันต์ นายก สภท.55ปี/สททท. นำคณะล่องใต้กราบ “พระธาตุเมืองนคร” และ “พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปัญญาทีโป)”

เมื่อวันที่ 6 กันยาย

Read more

“พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนฺทสุวณฺโณ)” สรีระสังขารบรรจุในโลงแก้วภายในมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดธาตุน้อย และเปิดให้ประชาชนเข้านมัสการสักการะ

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

สททท.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี63 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษา และเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่ม…

สททท.ประชุมใหญ่สามัญ

Read more

สภท.ประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2562 เตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญ’63 เชิญ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายก/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน…

สภท.ประชุมสัญจร ครั้

Read more

เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in Education (EIE) 2020 จากสถาบัน Life Office Management Association (LOMA) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เอไอเอ ประเทศไทย รับ

Read more