สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผนึกกำลัง มรภ.สวนสุนันทา

สถาบันการอาชีวศึกษาภ

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”

สถาบันการอาชีวศึกษาภ

Read more

เอสโซ่สนับสนุน“โครงการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ”

เอสโซ่และบริษัทในเคร

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เตรียมพร้อมยนตกรรมเพื่ออนาคต

🔻สถาบันการอาชีวศึกษา

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ”

สถาบันการอาชีวศึกษาภ

Read more

พิธีมอบรางวัลคุรุสภา รางวัลคนดีศรีย่าโม

พิธีมอบรางวัลของคุรุ

Read more

“นิพนธ์” มอบทุนการศึกษาโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ พร้อมเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 2 มกราคม

Read more