สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูงให้กับเด็กอาชีวะ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมว

Read more

โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ปีที่ 6

โลตัส เปิดรับสมัครโร

Read more

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล สนับสนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิ

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566 และประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด

ประชุมคณะกรรมการสภาส

Read more

“สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์” จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ.มส.SML 4)

“สมาคมวิทยาลัย

Read more

“บิ๊กหยิม นายกสมาคมชาวเพชรบุรี” มอบทุนการศึกษา 71 ทุน เป็นเงิน 533,000 บาท ให้กับบุตรหลานชาวเพชรบุรี

“บิ๊กหยิม นายก

Read more

เจียไต๋มอบทุนการศึกษา พร้อมเปิดอาคารบริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร

เจียไต๋มอบทุนการศึกษ

Read more

dtac Safe Internet ผนึก กทม.- ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ให้ความรู้เด็กนักเรียน ต้านภัยทางเพศออนไลน์

dtac Safe Internet ผ

Read more