วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 32

เอสโซ่สนับสนุนการประ

Read More
ข่าวการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการสภาส

Read More
ข่าวการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภ

Read More
ข่าวการศึกษา

ฟผ. จับมือ 4 สถาบันการศึกษา ลง MOUทางวิชาการด้านการเหมืองแร่

กฟผ. จับมือ 4 สถาบัน

Read More
ข่าวการศึกษา

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา

Read More
ข่าวการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับองค์กร IM Japan

สถาบันการอาชีวศึกษาภ

Read More
ข่าวการศึกษา

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5” ดำเนินโครงการ “เตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษา”

“สถาบันการอาชี

Read More
ข่าวการศึกษา

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนที่ รร. วัดโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิ

Read More
ข่าวการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการสภาส

Read More