ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี)
เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชั้น 1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร./โทรสาร : 02-668-7172
www.ppat2508.org
E-mail : ppat2508@hotmail.com, ppat2508@yahoo.com

สามารถฝากข้อความติดต่อถึงสมาคม ด้วยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง