“รุ่งอรุณแห่งพระนิพพาน” ปริศนาธรรมจากพระอาจารย์ปัญญา นีลวญโญ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

          “รุ่งอรุณ”

Read more

พระมหาสมจริง แนะแนวทาง “อริยสัจจัดชีวิต” บทเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

            อริยสัจ

Read more

พระเทพวิสุทธิดิลก เปิดประตูสู่ดินแดนแห่งการตื่นรู้ บนเวทีธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

          ในดินแดนแห

Read more

“พระรัตนสุธี” ชี้แนวทาง “ทำอย่างไรให้ใจพ้นทุกข์” กับ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

            มนุษย์ทุ

Read more

สร้างพลังใจพ้นภัยอย่างมีสติ ด้วยอานุภาพแห่งรัตนสูตร กับโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

         ชาวพุทธหลาย

Read more

พระพรหมบัณฑิต ชี้แนะ “ธรรมดีปีใหม่” ฝ่าวิกฤติโควิด-19 กับโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

           ในช่วงขึ้

Read more