สน.ลาดกระบัง ร่วมกับ ปธ.กต.ตร. สน.ลาดกระบัง จัดอบรม “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน อาชญากรรมระดับตำบล”

เมื่อวันที่ 26 มีนาค

Read more

ผกก.สน.ลาดกระบัง-คุณธนัท ปธ.กต.ตร.สน.ลาดกระบัง และเขตลาดกระบัง ร่วมรวมจัดทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 23 มีนาค

Read more