มท.1 มีสารเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 ย้ำ นำแนวทางการทำงานแบบ “รวมไทยสร้างชาติ” ขยายผลให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.

Read more

รมว.มท. ประชุมร่วม รมว.กค. ชี้แจงรายละเอียด “โครงการเราชนะ” เน้นย้ำ สร้างความรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64

Read more