สถ. ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาค

Read more

อธิบดี สถ.เตือน อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์จากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.

Read more

รมว.มท. ประชุมร่วม รมว.กค. ชี้แจงรายละเอียด “โครงการเราชนะ” เน้นย้ำ สร้างความรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64

Read more

สถ. จัดประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ รับมือโควิด-19 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินท้องถิ่น-การจัดตั้ง Local Quarantine และมาตรการจัดการขยะติดเชื้อ

               เมื่อ

Read more