โลตัส สนับสนุนเกษตรกรสวนมะม่วง รับซื้อมะม่วงกว่า 3,200 ตัน จับมือกรมการค้าภายใน เปิดตัว “เทศกาลมะม่วงและผองเพื่อน” ชวนคนไทยบริโภคผลไม้ไทย

เมื่อวันที่ 25 มีนาค

Read more

แม็คโครเดินหน้าหนุนบริโภคผลไม้ไทย ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิต บุกสวนทั่วไทยรับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 7,750 ตัน ขานรับกระทรวงพาณิชย์

บริษัท สยามแม็คโคร จ

Read more

คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์ ”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก 2 แสนตัน เตรียมออกประกาศผู้นำเข้าเกลือนอกต้องขึ้นทะเบียน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที

Read more