ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class ในรายงานของ S&P Global

The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งจัดทำโดย S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้มีการเผยแพร่รายชื่อบริษัทชั้นนำด้านความยั่งยืน ปรากฏว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงแนวทางความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่บริษัทให้ความสำคัญ แต่เพื่อให้พร้อมรับกระแสความเปลี่ยนแปลง หรือปัจจัยภายนอกที่คาดไม่ถึง ดังที่ได้รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงแรงผลักดันในอุตสาหกรรมไว้ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามากำหนดรูปแบบธุรกิจ และห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทจึงได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ยกระดับรูปแบบการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มุ่งสู่ความยั่งยืนมากขึ้น อาทิ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น 

ปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน คือสิ่งที่ซีพี ออลล์ ยึดมั่นเสมอมา เพื่อถักทอห่วงโซ่คุณค่าโดยปรารถนาให้ทุกกลุ่มมีความสุข ตามค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ขณะเดียวกัน เพื่อบรรลุพันธกิจ มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยสินค้า และบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และสังคม เทคโนโลยีต่างๆ ถูกนำมาเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่เห็นจากบริการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการเดลิเวอรี่ หรือ ALL Online ซึ่งล้วนแต่ผสานรวมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้กรอบ ESG เพื่อความยั่งยืน นายธานินทร์ กล่าว 

            สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน The Sustainability Yearbook 2021 จะใช้แบบประเมินเรียกว่า corporate sustainability assessment หรือ CSA ที่ใช้ในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจน หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยในปีนี้มี 7,032 บริษัท จาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งระดับ Silver Class นั้นจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 57 และอยู่ในช่วงร้อยละ 1-5 คะแนนของบริษัทที่มีผลดำเนินการด้านความยั่งยืนสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.