ข่าวประชาสัมพันธ์

มท.2 สั่งการ กปภ. เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง ตุนน้ำรับหน้าแล้ง ใช้เป็นแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมหน้าฝน

มท.2 สั่งการ กปภ. เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง ตุนน้ำรับหน้าแล้ง ใช้เป็นแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมหน้าฝน

          มท.2 สั่งการ กปภ. สำรวจและประเมินปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบ ขุดลอกแหล่งน้ำ ทำฝาย พร้อมแนะขุดดินแลกน้ำเพิ่มแหล่งน้ำสำรอง ป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและใช้เป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หนุนแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ได้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้วจึงได้สั่งการให้ กปภ. สำรวจและประเมินปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบของ กปภ. อย่างใกล้ชิด สูบน้ำให้เต็มสระเก็บน้ำ ขุดลอกสระ คูคลอง หรือทำฝายชั่วคราว ตลอดจนเตรียมจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองโดยการขุดดินแลกน้ำตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนและรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งมั่นขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา สะอาด ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน ล่าสุด กปภ. อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง
การดำเนินแผนงานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. พื้นที่ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันระบบผลิตน้ำมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม มีอุปสรรคด้านการขาดแคลนน้ำดิบในการนำมาผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมหาแนวทางขยายพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ให้ครอบคลุมและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาสำหรับการอุปโภคและบริโภคต่อไป.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.