ธนาคารออมสินส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรมเพื่อความยั่งยืน” ให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน เนื่องใน “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : ออมสินสีขาว โปร่งใส ไร้ทุจริต” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Facebook GSB Community

#108ปีธนาคารออมสิน #ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม #GSBsocialbank
#สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.