สภท

ข้อมูลสมาชิก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เรื่องเล่าและบทความ

อ่านข่าวออนไลน์

Media Online

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ข่าว สภท. - ประมวลข่าว
พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2016 18:20

สะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

น.ส.วรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาธารณะ บริษัท เพอร์นอต  ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กลาง) และนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษตามโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อำนวยความสะดวกมั่นคงและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มีนางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการกิจการสาธารณะ ร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้ทางดื่มไม่ขับ และมอบสมุดบันทึกพร้อมข้อมูลกฎจราจรซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเมาแล้วขับ  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการการทางพิเศษโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เคารพกฏหมาย และรักษาระเบียบวินัยบนท้องถนนร่วมกัน การรณรงค์ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เพอร์นอต ริคาร์ด ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเทศกาลของทุกๆ ปี เพื่อมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลดผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสังคม

..........

แก้ไขล่าสุด ( พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2016 18:29 )