สภท

ข้อมูลสมาชิก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เรื่องเล่าและบทความ

อ่านข่าวออนไลน์

Media Online

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ข่าว สภท. - ประมวลข่าว
พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2016 11:45

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกท่องเที่ยว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกท่องเที่ยว

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 และประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยห้างร้านหรือบริษัทบางแห่งอาจหยุดยาวต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊ก หรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยควรปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกท่องเที่ยว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกท่องเที่ยว

 

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 และประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยห้างร้านหรือบริษัทบางแห่งอาจหยุดยาวต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เพื่อให้ลูกจ้างกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด

 

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว หากครอบครัว หรือบริษัท   ห้างร้านใดจำเป็นต้องปิดบ้าน หรือกิจการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊ก หรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยควรปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด

นอกจากนี้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศแห้งแล้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้สูง ประกอบกับมีลมกระโชกแรง อาจก่อให้เกิดไฟป่า ไฟไหม้ หรือมีลมพัดแรง ต้นไม้ล้มทับเสา-สายไฟ สิ่งปลูกสร้าง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้น ประชาชนควรป้องกันโดยการเก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ และวัชพืช อย่าปล่อยให้กองสุม เพื่อกำจัดเชื้อเพลิงรวมถึงหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟเพื่อเผาหญ้าในช่วงที่มีลมแรง เพิ่มความระมัดระวังในการจุดไฟ หากจำเป็นต้องทำแนวกันไฟและเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด เตรียมน้ำสำหรับดับไฟ และดับไฟให้สนิททุกครั้ง หากประชาชนพบเห็นอัคคีภัยใกล้แนวเสาและสายไฟฟ้า สามารถแจ้งได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง


------------------------------