ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย CTJ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการบริห

Read more

มงคล ปธ.สมาพันธ์ นสพ.ฯ เชิญคณะกรรมการร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2565

มงคล ปธ.สมาพันธ์ นสพ

Read more

ประชุมกก.สมาพันธ์ นสพ.ฯ สมาชิกเห็นพ้องแก้ไขชื่อ เป็นสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ประชุม กก.สมาพันธ์ น

Read more

สื่ออาเซียนเห็นพ้องตามข้อเสนอกรอบ CAJ เตรียมจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล “วัคซีน COVID-19”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more