โลตัส นำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอก-ชัย คว้ารางวัลในงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2565 จากกระทรวงการคลัง

โลตัส นำ กองทุนสำรอง

Read more

โลตัส คว้าอีกรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย!

บริษัทที่น่าทำงานด้ว

Read more

โลตัส รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

โลตัส รับรางวัล สถาน

Read more

โลตัส บริจาครถควบคุมอุณหภูมิ 12 คัน ให้กลุ่มเกษตรกรขนส่งผักผลไม้

โลตัส บริจาครถควบคุม

Read more

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้องปี 5 ส่งต่อวัตถุดิบคุณภาพ อาหารกลางวัน

โลตัส เดินหน้าโครงกา

Read more

โลตัส และ สอศ. ลง MOU การฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนานักเรียนนักศึกษา สู่โอกาสการจ้างงาน 

โลตัส และ สำนักงานคณ

Read more