สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ข่าวการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการสภาส

Read More
ข่าวการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการสภาส

Read More
ข่าวการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566 และประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด

ประชุมคณะกรรมการสภาส

Read More