วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:

สภท.58 ปี

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

สภท. จัดประชุมใหญ่ฯ และครบรอบ 58 ปี พร้อมจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Go Green ท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด”

สภท. จัดประชุมใหญ่ฯ

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

สภท. จัดงานเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ท่องเที่ยว : ‘เครื่องจักรใหญ่’ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย”

สภท. จัดงานเสวนาพิเศ

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

มงคล ปธ.สมาพันธ์ฯ บรรยายพิเศษพร้อมมอบรางวัล “สื่อออนไลน์สร้างสรรค์สังคม”

มงคล ปธ.สมาพันธ์ฯ ให

Read More