วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:

สภท. ร่วมกับ โลตัส

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผนึกกำลังบริษัทในเครือซีพี-ห้างสรรพสินค้าโลตัส-พันธมิตร และ สภท. ร่วมแจกอาหาร 2,000,000 กล่อง ใน 40 จุด กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นระยะเวลา 45 วัน (วันที่ 42)

“ครัวปันอิ่ม ร

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผนึกกำลังบริษัทในเครือซีพี-ห้างสรรพสินค้าโลตัส-พันธมิตร และ สภท. ร่วมแจกอาหาร 2,000,000 กล่อง (วันที่ 40)

“ครัวปันอิ่ม ร

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผนึกกำลังบริษัทในเครือซีพี-ห้างสรรพสินค้าโลตัส-พันธมิตร และ สภท. ร่วมแจกอาหาร 2,000,000 กล่อง (วันที่ 37)

“ครัวปันอิ่ม ร

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผนึกกำลังบริษัทในเครือซีพี-ห้างสรรพสินค้าโลตัส-พันธมิตร และ สภท. ร่วมแจกอาหาร 2,000,000 กล่อง (วันที่ 30)

“ครัวปันอิ่ม ร

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผนึกกำลังบริษัทในเครือซีพี-ห้างสรรพสินค้าโลตัส-พันธมิตร และ สภท. ร่วมแจกอาหาร 2,000,000 กล่อง (วันที่ 29)

“ครัวปันอิ่ม ร

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผนึกกำลังบริษัทในเครือซีพี-ห้างสรรพสินค้าโลตัส-พันธมิตร และ สภท. ร่วมแจกอาหาร 2,000,000 กล่อง (วันที่ 23)

“ครัวปันอิ่ม ร

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผนึกกำลังบริษัทในเครือซีพี-ห้างสรรพสินค้าโลตัส-พันธมิตร (วันที่ 22)

“ครัวปันอิ่ม ร

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

บริษัทในเครือซีพี-ห้างสรรพสินค้า โลตัส (Lotus’s)-พันธมิตร และ สภท. ผนึกกำลัง (วันที่ 20) ร่วมแจกอาหาร 2,000,000 กล่อง ใน 40 จุด กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นระยะเวลา 50 วันโดยมี น้องเทนนิส ส่งกำลังใจผ่านข้าวกล่อง “ครัวปันอิ่ม”

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

“สภท. ร่วมกับ โลตัส” แจกข้าวกล่อง เครือซีพี ที่หมู่บ้านบัวทองธานี…

“ครัวปันอิ่ม&#

Read More