วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:

สภท. จัดอบรมหลักสูตร

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์

สภท. จัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (สสป.1) วันที่ 2

สภท. จัดอบรมหลักสูตร

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวล่าสุด

สภท. จัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ”

สภท. จัดอบรมหลักสูตร

Read More