อธิบดี สถ.​ เปิด “อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ” เทศบาลเมืองสตูล

อธิบดีกรมส่งเสริมการ

Read more

โรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศ ชูมาตรการปรับลดดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 13&

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ กรมอนามัย เดินหน้าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา กระตุ้นจ้างงาน-เศรษฐกิจฐานราก รองรับสังคมสูงวัยในระยะยาว

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก

Read more

อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาค

Read more