สตง.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สตง. ยกกรณีศึกษาจากการตรวจสอบเชิงป้องกัน ภายหลังตรวจพบราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด

สตง. ยกกรณีศึกษาจากก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สตง. ร่วมสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

สตง. ร่วมสนับสนุนกระ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สตง. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สตง. ตระหนักถึงความส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

​สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

​สตง. ลงพื้นที่ตรวจส

Read More