สตง. ยกกรณีศึกษาจากการตรวจสอบเชิงป้องกัน ภายหลังตรวจพบราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด

สตง. ยกกรณีศึกษาจากก

Read more

สตง. ร่วมสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

สตง. ร่วมสนับสนุนกระ

Read more

สตง. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สตง. ตระหนักถึงความส

Read more

​สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

​สตง. ลงพื้นที่ตรวจส

Read more