พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีลงนามบันทึกความเ

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน เปิดโครงการ “EQ-MQ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเ

Read more

ศย.กลาง ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ช่วยเหลือและติดตามเยาวชน “คืนเด็กดีสู่สังคม”

ศย.กลางปฏิบัติภารกิจ

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและ สอศ. ลง MOU เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกิจการงานของศาลเยาวชนฯ.

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more

ศาลเยาวชนฯ จับมือ รร.สามเสนนอก ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ปลูกฝัง นร.เป็นคนดี

ศาลเยาวชนฯ จับมือรร.

Read more

พิธีลงนาม MOU ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สมาคมวิชาชีพ ช่างทำผมไทย และบริษัทเอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตก

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจับมือกรมพินิจฯ ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more