ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more

ศาลเยาวชนฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้พิพากษาสมทบ เพื่อนำความรู้เรื่องจิตวิทยาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

ศาลเยาวชนฯ จัดอบรมเพ

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม มอบทุนการศึกษา ผ้าห่ม และอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more

พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีลงนามบันทึกความเ

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน เปิดโครงการ “EQ-MQ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเ

Read more

ศย.กลาง ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ช่วยเหลือและติดตามเยาวชน “คืนเด็กดีสู่สังคม”

ศย.กลางปฏิบัติภารกิจ

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและ สอศ. ลง MOU เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกิจการงานของศาลเยาวชนฯ.

ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read more