“อลงกรณ์” ลุยโครงการมหานครผลไม้ ปักหมุดจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรที่จันทบุรี

“อลงกรณ์” ลุยโครงการ

Read more

“เฉลิมชัย” ประธานฟรุ้ทบอร์ดปฏิรูปกลไกบริหารจัดการผลไม้ครั้งใหญ่ วาง 3 กระทรวง ” เกษตร-อุตสาหกรรม-พาณิชย์” รับผิดชอบการผลิตการแปรรูปการตลาด

“เฉลิมชัย” ประธานฟรุ

Read more

ฟรุ้ทบอร์ด (Fruit Board) เห็นชอบแนวทางพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570 ฉบับใหม่ พร้อมไฟเขียวแผนบริหารผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือ

“อลงกรณ์” เผยเตรียมป

Read more