ครบรอบ 43 ปี สมาพันธ์สื่อ

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาในหัวข้อ “ไทยในสถานการณ์ SDGs: บทบาทสื่อมวลชนควรเป็นอย่างไร”

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

CTJ ครบรอบ 43 ปี “สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่ สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย”

CTJ ครบรอบ 43 ปี &#8

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

12 องค์กรสื่อ ร่วมมอบรางวัลผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในฐานะสมาชิกสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 43 ปี

12 องค์กรสื่อ ร่วมมอ

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

12 สมาคมเปลี่ยนผ่านก้าวสู่ “สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย”

12 สมาคมเปลี่ยนผ่านก

Read More
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

12 องค์กรสื่อ ร่วมมอบรางวัลผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในฐานะสมาชิกสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 43 ปี

12 องค์กรสื่อ ร่วมมอ

Read More