รมว.มท. ประชุมร่วม รมว.กค. ชี้แจงรายละเอียด “โครงการเราชนะ” เน้นย้ำ สร้างความรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64

Read more

“พลเอกประวิตร” เป็นประธานพิธี มอบหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุฯ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับกระทรวงสาธารณสุข

“พลเอกประวิตร” เป็นป

Read more