กฟผ. – เรือด่วนเจ้าพระยา รวมพลังลดมลพิษในอากาศ เตรียมทดลองให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อยอดสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

กฟผ. ผสานความร่วมมือ

Read more

กฟผ. Kick off ศูนย์เรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” 3 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน

กฟผ. เปิดศูนย์ศึกษาแ

Read more

กฟผ. เปิดห้องทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แห่งเดียวในไทย มุ่งให้บริการตลอด 24 ชม. พร้อมขยายตลาดธุรกิจสู่อาเซียน

นางวีนัส หลงสมบุญ ผู

Read more

กฟผ. หนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานเต็มสูบ เตรียมสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ กลไกตลาดการซื้อขายและรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC)

กฟผ. เดินหน้าพัฒนาตล

Read more

กฟผ. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้สื่อมวลชน จ.นนทบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more

กฟผ. หนุนสาธารณสุขตรวจเชิงรุก มอบตู้ความดันบวกและลบ

กระทรวงสาธารณสุขรับม

Read more