“อลงกรณ์” ควง ”อภิรักษ์” ผนึกความร่วมมือสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม ดันส่งออกอาหารเพิ่มในยุคโควิด19 ภายใต้นโยบายรัฐมนตรี ”เฉลิมชัย ศรีอ่อน” สู่ท็อปเทนของโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่ากทม. นายทินกร อ่อนประทุมและนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมงาน Sharing Together ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2563 ของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ณ สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ ร่วมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ และนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีนายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันอาหาร นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ผู้ประกอบการด้านอาหาร ให้การต้อนรับซึ่ง ภายในงานมีการบรรยายแนวคิด Sharing together กิจกรรมสัมมนาเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ อนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองศักยภาพของไทยในการส่งออกอาหาร

ผอ.สถาบันอาหารกล่าวว่าเป็นการเยี่ยมเยือนร่วมกิจกรรมที่สถาบันอาหารครั้งที่ 4 ในรอบ 3 เดือนของที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯโดยสถาบันอาหารพร้อมสนับสนุนงานของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้วิกฤติ COVID-19 อุตสาหกรรมอาหาร และนวัตกรรมอาหารของไทยเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ นับตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2563 ไทยมีมูลค่าส่งออกมูลค่ารวมกว่า 753,000 และคาดการณ์การขยายตัวในสิ้นปีร้อยละ 0.8

นายอลงกรณ์ได้แสดงความยินดีกับสถาบันอาหารในวาระก้าวสู่ปีที่ 25 และกล่าวว่า สถาบันอาหารมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จึงมุ่งมั่นร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันอาหารเพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่า การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์รวมทั้งการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนให้กับเกษตรกร สหกรณ์และผู้ประกอบการเกษตรโดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัดและส่วนราชการ 22 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

วันนี้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทยผู้ส่งออกอาหารอันดับ 11 ของโลกและอันดับ 2 ของเอเซีย รองจากประเทศจีนเท่านั้น โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะก้าวสู่อันดับท็อปเทนของโลกในฐานะครัวโลกและต้องเป็นครัวที่ปลอดภัยจึงต้องเร่งปฏิรูปภาคเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีเกษตรฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ทปษ.รัฐมนตรีเกษตรฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานบอร์ดสถาบันอาหารพร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันโดยกล่าวในท้ายที่สุดว่า

“อันดับประเทศต้องสูงขึ้นพร้อมกับรายได้ขอบเกษตรกรที่ต้องสูงขึ้นด้วย การกระจายรายได้ (distribution of wealth and income) การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) การขจัดการผูกขาด (anti-trust / monopoly) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ให้กับสินค้าเกษตรโดยแปรรูป การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) การอบรมบ่มเพาะวิทยาการใหม่ๆให้เกษตรกร การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร (entrepreneurship development) การขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (technology & food innovation driven) จึงเป็นวาระและภารกิจสำคัญมากที่เราต้องทำให้บรรลุเป้าหมายมากที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.