โรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศ ชูมาตรการปรับลดดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ จ.ส.ท. ได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีสถานธนานุบาลถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 

สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) ดังนี้ 1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน 2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2564 ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน และ2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าจากอัตราดอกเบี้ยที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษก่อนดำเนินการ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.