“โครงการสรรค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด”

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวงการการศึกษาไทยสู่การเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมจับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดตั้งโครงการ “สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯและทางมหาวิทยาลัย” ต่อยอดสู่ความเป็นหนึ่งด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมวางแผนเป็นโครงการนำร่องในการขยายออกสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 


คุณ วราวุธ นาถประดิษฐ์ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน เราเห็นว่า แรงขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบการทำงานคือบุคลากรในองค์กร ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหนุนขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น เราจึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ทำงานอย่างเป็นระบบจึงทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนั้นเรายังร่วมพัฒนามาตรฐานการจัดการการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์จากบุคลากรประจำการของสถานประกอบการโดยตรง อาทิเช่น
1) ด้านการรับบุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ หรือรับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลง
2) ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต
3) ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อเป็นวิทยากร ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรอุดมศึกษา
4) ด้านกิจกรรมทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงตามกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

 

ทั้งหมดนี้คือการวางรากฐานมาตรฐานระบบการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึง เข้าใจ กระบวนการทำงานได้อย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดศักยภาพตนจนประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ด้าน ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า “ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มใจแทนนักศึกษาอย่างมากทื่ทาง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมและแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อที่จะช่วยเปิดมุมมองและแนวคิดให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมา พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่วิชาชีพในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.