“ซีพี ออลล์” รักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน “FTSE4Good Index” กลุ่มค้าส่งค้าปลีกอาหารระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index ในกลุ่ม Food & Drug Retailers ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับความเชื่อถือระดับโลก จัดทำโดย FTSE Russell ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำทั่วโลกในทุกๆ มิติ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ผลการประเมินในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทคนไทยที่มีผลงานโดดเด่นในระดับโลก โดย ซีพี ออลล์ ได้คะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำทั่วโลกของกลุ่มค้าส่งค้าปลีกอาหาร และอุตสาหกรรมการให้บริการผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ด้านสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนสูงถึง 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 3 เท่า มาจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกันมลภาวะ และดูแลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ด้านสังคม ได้คะแนนสูงถึง 3.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 1.9 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างคุณค่าทางสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสิทธิมนุษยชน และด้านธรรมาภิบาล ได้คะแนนสูงถึง 4.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 1.2 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการยกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากการเข้าร่วมประเมินในเวทีระดับสากลทำให้องค์กรมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นตอบสนองปณิธานขององค์กรที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาส ให้ทุกคน”

“ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ซีพี ออลล์ ไม่เพียงแต่ยึดมั่นตามปรัชญาองค์กร เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข แต่เรายังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พวกเราที่ ซีพี ออลล์ทุกคน รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่องค์กรของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” นายธานินทร์กล่าว

สำหรับ FTSE Russell (Financial Times Stock Exchange Russell) เป็นบริษัทอิสระที่จัดทำดัชนีในระดับสากล (Independent Global Index Provider) โดยมีสถานะเป็น Joint Venture ที่จัดตั้งขึ้นโดย The Financial Times และ London Stock Exchange ในปี 1995 ทั้งนี้ FTSE มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดทำดัชนีให้ตลาดหลักทรัพย์หลายๆ แห่งทั่วโลก อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่ามาเลเซีย ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ฯลฯ ในปัจจุบัน FTSE มีการคำนวณดัชนีมากกว่า 100,000 ดัชนีสำหรับตลาดทุนทั่วโลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.