“นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในเชิงสร้างสรรค์…

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.ถึง 17.30 น.
ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาการเมืองไทยในเชิงสร้างสรรค์” โดยมี ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 33 (กลุ่ม John Wick)
นำโดย 1.นายธวัช ไทรราหู 2.นายอนันต์ นิลมานนท์, 3.นายษรัญพัฒน์ ทวิสิทธาพล, 4.นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง, 5. น.ส.ศลิษา ชินสุข, 6.น.ส.ชลลดา ศรีสุวรรณ, 7.น.ส.จารุพรรณ ปรพลชัยนันท์, 8.นายชัชชัย รัตนภักดี, 9.น.ส.พรสวรรค์ มะทะโจทย์, 10.นายภารดา สวัสดีกรรณ์ …ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบของที่ระลึกในโอกาสที่ท่านให้เกียรติ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โดยมีท่านอาจารย์-นักศึกษาปริญญาเอก-นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา…ร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ณ อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิตกรุงเทพฯ…ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.