ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2

          อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับ อมตะ วอเตอร์ เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 เสริมความมั่นคงเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำสูงสุดของโครงการ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำในระยะยาวพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก

          นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม กับนายชูชาติ สายถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมมีความมั่นคงและต่อเนื่อง

          สัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมในครั้งนี้ รองรับความต้องการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 ปริมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในอนาคต โดยมีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มรับน้ำอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น  อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องประดับ  รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัลและการแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น

          ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของอีสท์ วอเตอร์ ได้สร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ ผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นรากฐานสู่ความยั่งยืน การผนึกกำลังกับอมตะ วอเตอร์ จะทำให้การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมมีความมั่นคงและต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการใช้น้ำของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

……..
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บจก.อากาศสดใส ภายใต้แบรนด์”ตะวันฉาย” ร่วมรณรงค์ลดค่า PM 2.5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.