วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) มีมติให้ ” นางอโนชา ชีวิตโสภณ” นั่งประธานศาลฎีกาคนใหม่

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) มีมติให้ ” นางอโนชา ชีวิตโสภณ” นั่งประธานศาลฎีกาคนใหม่
ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 3 ของประเทศไทย

นางอโนชา ชีวิตโสภณ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 (เวลา 13.30 น.) ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(กต.)ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้
(1.) เห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2566 บัญชี เลื่อนชั้น เป็นชั้น 5 ″นางอโนชา ชีวิตโสภณ” ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ”ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

(2.) พิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการตุลาการซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2566

(3.) พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการ กรณีรื้อถอนและขายอาคารที่ทำการของอาคารศาลและโรงจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานศาลยุติธรรม ไม่ใช้วิธีการขายทอดตลาดและไม่ได้นำส่งเงินที่ได้จากการขายเป็นรายได้แผ่นดินโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อันเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของราชการ และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต. กำหนด เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ จำนวน 2 ราย

นัดประชุม ก.ต. ครั้งต่อไป ครั้งที่ 17/2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น.ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรม

• ประวัติโดยสังเขป
นางอโนชา ชีวิตโสภณ ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ,นิติศาสตรหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ,อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2ผู้พิพากษาศาลฎีกา ,อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

• และเคยได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ,กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผ่านการอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 ,หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9

……..
#ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล บรรณาธิการอาวุโส เว็บไซต์สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.