วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ข่าวการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถาบัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประเด็นสำคัญเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และวิจัยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งเบื้องต้นได้ดำเนินโครงการความร่วมมือโครงการ การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส Coding เพื่อส่งเสริมการทำงานในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ ในการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ของประเทศ บุคลากรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานและมีเงินเดือนสูง

โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมและเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีในการฝึกทักษะที่ทันสมัย น่าสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่จำกัดการเรียนรู้ ผ่านโปรแกรม CODE COMBAT เป็นการเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นตัวขับเคลื่อน (Gamification) ฝึกการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design Thinking Process) และมีระบบการติดตามและประเมินผล Dash Board ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากธนาคารออมสิน เริ่มสมัครแล้ว วันนี้ถึง 15 กค. นี้ ขณะนี้มีผู้สนใจร่วมโครงการกว่า 800 คน./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.