วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีฉลอง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ 19 พระองค์ ขึ้นแท่นประดิษฐานมณฑป

พิธีฉลอง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ 19 พระองค์ ขึ้นแท่นประดิษฐานมณฑป ณ ศาลาปฏิบัติธรรม มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม (เม่งแชเซี่ยงตั๊ว) อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง เลขที่ 888 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกะจะ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ท่านอาจารย์วิชัย ชูชัยเจริญ (ซินแสจู) ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง เป็นประธานจัดงานพิธี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ 19 พระองค์ ขึ้นประดิษฐานมณฑป ณ ศาลาปฏิบัติธรรมมูลนิธิฯ โดยมีนายอดุลย์ ชูชัยเจริญ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และกล่าวเรียนเชิญท่านพลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ และจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนมณฑป เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และมีวงโยธวาทิต โรงเรียนสกุลศึกษา-ปากช่อง บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พร้อมคณะสิงโตร่วมแสดงในพิธีดังกล่าว

พร้อมด้วยพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ แก่ผู้มีเกียรติจำนวน 23 ท่าน เพื่อนำขึ้นไปประดิษฐานบนมณฑป และถวายพวงมาลา โดยมี

ลำดับที่ 1.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง, นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง, พันตำรวจเอกฉัตร ณรงค์ ผู้กำกับการ สภ.ปากช่อง, นายเสกสรรค์ ทองสวัสดิ์วงศ์ (นายกแขก) นายก อบต. ปากช่อง,/
ลำดับที่ 2. นายยุทธนา หยิมการุณ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์,/
ลำดับที่ 3. นายฉัตรชัย กำจรกิจการ นายกสมาคมพุทธมามก สว่างประทีปธรรมสถาน, นายเฉลิม มาศมหิศักดิ์ นายกพุทธสมาคมสว่างผล หนองมน, นายอภิวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน,/
ลำดับที่ 4. นายวิชัย เขียวประสิทธิ์ นายกไตรสรณะพุทธสมาคมชลบุรี, นายวิชัย มณีรัตนะกูล ประธานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน, นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานมูลนิธิสว่างแพร่ไพศาลธรรมสถาน, นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน,/
ลำดับที่ 5. นายประสิทธิ์ ทองทิพย์เจริญ รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน, นายสมเกียรติ เกียรติกำจายขจร ประธานมูลนิธิสว่างธรรม ธรรมสถาน, นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานมูลนิธิสว่างมงคลธรรมสถาน, นายประกอบ จำรูญพานิชย์กุล (เฮียตี๋) ประธานมูลนิธิสว่างอาริโยธรรมสถาน บ้านหมี่,/
ลำดับที่ 6. ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย,/
ลำดับที่ 7. นายธีรานนท์ พรสุขจิรารัชต์ ผู้ตรวจสอบบัญชี มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์/
ลำดับที่ 8. นายธนาธร สิริบุญสุข ประธาน บจก.เอส เค แอนด์ เจมส์,/
ลำดับที่ 9. นายธีรชัย งามนรารัต ผู้บริหารสวนอาหารนาทอง บาร์ แอนด์ เรสเทอรองต์/
ลำดับที่ 10. นายวิจิตร – นางสุวรรณา โภคะกุล ผู้บริหาร บจก.บางนาเครื่องยนต์/
ลำดับที่ 11. นายชัยจิตร รัฐขจร ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์ /
ลำดับที่ 12. นายศักดิ์ชัย พงษ์พินิตกุล นายกสมาคมพุทธธรรมสว่างสามัคคี (พ้งไล้เกาะ35)/
ลำดับที่ 13. นายพงษ์สฤษฏ์ เนียมก้องกิจ ผู้บริหารเคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง พร้อมคณะ/
ลำดับที่ 14. นายสุชาติ ซื่อสัจจสกุล และครอบครัว/
ลำดับที่ 15. นายชิ้น – นางผกามาศ มหาพรรณ และครอบครัว/
ลำดับที่ 16. มิสเตอร์ติง โบกัย/
ลำดับที่ 17. นายกิตติศักดิ์ วงศ์วิสุทธิ์/
ลำดับที่ 18. นายวรพล เชอไพศาล/
ลำดับที่ 19. นายเอกกฤต ศรีสรธัญ และครอบครัว/
อันดับที่ 20. นายสมยศ รัตนปริยานุช และครอบครัว/
ลำดับที่ 21. คุณนงลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ทิพยประกันภัย/
ลำดับที่ 22. นายเสรี เยาวะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด, นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ ผู้อำนวยการกองอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร/
ลำดับที่ 23. นายวิชัย มณีรัตนะกูล ประธานมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถาน, นายทวีวัฒน์ กิจวัฒนชัย ประธาน บจก.วีรยา ออย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนายวิชัย ชูชัยเจริญ ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม, Mr.ซิง ฟุ หลุย, Mr. หลิว กั๋ว เฉียน, คุณอรุณี ชูชัยเจริญ, Mrs.ซิง เฟิง, Mrs.เซิ่น ฟัง, ร่วมอัญเชิญพระแก้วมรกต 3 ฤดู

หลังจากเสร็จพิธี พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้นำ พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานร่วมสวดมนต์ธรรมจักร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 ด้วย

ท่านอาจารย์วิชัย ชูชัยเจริญ (ซินแสจู) ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง ได้ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท ให้กับ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรมาให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้.

……..

#มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม
#อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง
#สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.