เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “วันมาฆบูชา”

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “วันมาฆบูชา”

          วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุอัศจรรย์ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา แก่พระอรหันต์ที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งมาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายถึง 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ  ในวันเพ็ญเดือน 3  ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และรักษาอุโบสถศีล

          พุทธปัญญาชมรม โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ภาคเอกชนที่ดำเนินนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ กว่า 27 ปี ได้เชิญชวนพนักงานและประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร วันมาฆบูชา” โดยนางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และประธานพุทธปัญญาชมรม นำพนักงาน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

          กิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ในครั้งนิ้ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนา ฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัดป่าปฐมชัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นวัดสายกรรมฐานในเขตเมือง ซึ่งปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน นอกจากนี้ยังได้ชิมช้อป ณ ตลาดน้ำดอนหวาย ล่องเรือทานอาหาร ชมวิถีชุมชนริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี และสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิง งานนี้จึงอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า

          พบกับกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok .

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.