ข่าวกีฬา

นักวิ่งกว่า 700 คนร่วม “สีมารันนิ่ง” ต่างชื่นชมจัดงานได้ดี

?นักวิ่งกว่า 700 คนร่วม “สีมารันนิ่ง” ต่างชื่นชมจัดงานได้ดี

นักวิ่งกว่า 700 คน ร่วมงาน “สีมารันนิ่ง” ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ต่างชื่นชมจัดงานได้ดี สถานที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย อยากให้จัดอีก เมื่อเที่ยงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กล่าวถึงการจัดงาน เมื่อวานนี้ (5 กพ.66) ที่มี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นอภ.ปากช่อง เป็นประธาน งาน “สีมารันนิ่ง” การวิ่งแข่งขันใน 2 ประเภท ฟันรัน 4.5 กม.และมินิมาราธอน 9.98 กม. มีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันประเภทละ 350 คน รวม 700 คน ที่นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, และพนักงานเทศบาล จัดขึ้นเป็นครั้งแรก บริเวณถนนทางเข้า-ออก ถนนที่สวยติดลำดับของประเทศ “วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม” (หรือวัดพระขาว) และถนนในเขตใกล้เคียงวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ Over all ระยะทาง 9.98 กิโลเมตร รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วย
ประเภทชาย ได้แก่ นายสิทธิโชติ โล้กุลประกิจ ทำเวลา 38 นาที 5 วินาที และยังได้รับรางวัลภาพวาดพระพุทธสกลสีมามงคล จาก นายสุรินทร์ สนธิระติ เจ้าของสวนซ่อนศิลป์ เป็นผู้มอบให้
ประเภทหญิง นางนฤมล นาคศรี ทำเวลา 46 นาที 42 วินาที

รางวัลชนะเลิศ ประเภท มินิมาราธอน 9.98 กิโลกรัม
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รับถ้วยรางวัล
(ชาย) ได้แก่ นายธนินท์ธร นุชาญรัมย์ ทำเวลา 42 นาที 53 วินาที นายเดชาธร หนูราช ทำเวลา 43 นาที 29 วินาที ด.ช.เดชาธร ศรีสังข์ ทำเวลา 53 นาที 42 วินาที
(หญิง) คุณวริศรา ปิ่นแก้ว ทำเวลา 49 นาที 47 วินาที คุณกันยารัตน์ บัวลา ทำเวลา 58 นาที 47 วินาที คุณละอองดาว แก้วเงิน ทำเวลา 1 ชั่วโมง 44 วินาที และคุณเมฆิรา สุนทรสิงห์ ทำเวลา 1 ชั่วโมง 38 นาที 33 วินาที

รุ่นอายุ 20 – 29 ปี รับถ้วยรางวัล
(ชาย) ได้แก่ คุณเจษฎาภรณ์ สันติภาพ ทำเวลา 39 นาที 12 วินาที Mr.Watcharawit Sakulsamat ทำเวลา 39 นาที 39 วินาที คุณสิรวิชญ์ ยงค์สูงเนิน ทำเวลา 40 นาที 3 วินาที คุณเกษมสุข พัฒนกิจดำรงค์ ทำเวลา 40 นาที 5 วินาที และคุณนุกุลกิจ ทองรักษาวงศ์ ทำเวลา 40 นาที 38 วินาที
(หญิง) คุณรัชฎาภรณ์ ใบกุหลาบ ทำเวลา 52 นาที 44 วินาที Ms.Supattra Pulatano ทำเวลา 56 นาที 30 วินาที คุณวิลาสินี โกนกระโทก ทำเวลา 1 ชั่วโมง 7 นาที 30 วินาที คุณมณีรัตน์ เกษตรจังหวัดทำเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที 16 วินาที และคุณจุฑารัตน์ โสดา ทำเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที 41 วินาที

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี รับถ้วยรางวัล
(ชาย) ได้แก่ คุณนฤมล นิลพันธ์ ทำเวลา 38 นาที 15 วินาที คุณสมชาย ฤทษ์สมจิตร์ ทำเวลา 40 นาที 7 วินาที Mr.Rungkachen Ngornmak ทำเวลา 40 นาที 47 วินาที Mr.Jarun Jakkrathok ทำเวลา 42 นาที 2 วินาที และคุณภาณุเดช สำราญทิพย์ ทำเวลา 44 นาที 18 วินาที
(หญิง) คุณกิติมา จิวประเสริฐ ทำเวลา 46 นาที 56 วินาที คุณวิภาวี รื่นเมธี ทำเวลา 47 นาที 26 วินาที คุณคิณิษา จันทรสว่าง ทำเวลา 47 นาที 42 วินาที Ms.Phonphimon Suksanguan ทำเวลา 49 นาที 22 วินาที และคุณสิริพักตร์ พงษ์ไทย ทำเวลา 53 นาที 23 วินาที

รุ่นอายุ 40 – 49 ปี รับถ้วยรางวัล
(ชาย) ได้แก่ คุณปราชญา กาลพัฒน์ ทำเวลา 39 นาที 47 วินาที คุณพงษ์ศักดิ์ ลอยสนัน ทำเวลา 40 นาที 11 วินาที คุณเกียรติภูมิ สุวรรณรัฐภูมิ ทำเวลา 40 นาที 31 วินาที คุณนพอนันต์ ประเสริฐสุข ทำเวลา 42 นาที 45 วินาที และMr.Naphol Pramoonpong ทำเวลา 43 นาที 40 วินาที
(หญิง) คุณสุรีย์พร ทองแก้ว ทำเวลา 48 นาที 6 วินาที คุณนพรรษสรฐ์ วิสุทธิรัตนกุล ทำเวลา 50 นาที 35 วินาที คุณบังอร หวังประสพกลาง ทำเวลา 58 นาที 41 วินาที คุณเขมจิรา โนนมี ทำเวลา 50 นาที 55 วินาที และ Ms.Ratchanee Peamsiri ทำเวลา 57 นาที 31 วินาที

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี รับถ้วยรางวัล
(ชาย) ได้แก่ คุณวีรดนย์ แสงทอง ทำเวลา 43 นาที 26 วินาที คุณลิขิต สุชาติพงศ์ ทำเวลา 43 นาที 30 วินาที คุณวิริยะ จีนบัว ทำเวลา 44 นาที 36 วินาที คุณพิชัย ด้วงทะเล ทำเวลา 44 นาที 36 วินาที และคุณนัธทวัฒน์ สินปรุ ทำเวลา 45 นาที 43 วินาที
(หญิง) คุณประนอม ประดิษฐ์คุ้ม ทำเวลา 48 นาที 54 วินาที คุณอุบล คอฟแมน ทำเวลา 51 นาที 33 วินาที คุณมัลลิกา เกิดบ้านเป้า ทำเวลา 52 นาที 7 วินาที คุณมะลิวัน เจริญตัว ทำเวลา 53 นาที 29 วินาที และคุณสุชานาถ งามเอกเอื้อ ทำเวลา 53 นาที 40 วินาที

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รับถ้วยรางวัล
ได้แก่ คุณณรงค์ แตนขุนทด ทำเวลา 44 นาที 16 วินาที คุณประยุทธ เขื่อนจะนะ ทำเวลา 48 นาที คุณจักรภรณ์ เวชบุญชู ทำเวลา 48 นาที 13 วินาที คุณพยุง ปราบพินาศ ทำเวลา 48 นาที 48 วินาที และคุณสมคิด อรุณศรี ทำเวลา 49 นาที 15 วินาที
(หญิง) คุณปราณี กสัมภบุตร ทำเวลา 59 นาที 20 วินาที คุณจุฑามาศ ไทยพานิช ทำเวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที 26 วินาที คุณเพ็ญสินี ตีรณะชัยดีกูล ทำเวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที 30 วินาที คุณปราณี คูศรีเทพประทาน ทำเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที 34 วินาที และคุณกาญจนา พรมจันทึก ทำเวลา 1 ชั่วโมง 7 นาที 8 วินาที

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ ยังกล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรม “สีมารันนิ่ง” ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรณรงค์ป้องกันภัยต้านภัยยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้วยดี และน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป นักวิ่งต่างชื่นชมจัดงานได้ดี ทั้งในงานและในโซเชี่ยลต่าง ๆ ถึงจะเป็นการจัดงานครั้งแรก สถานที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย อาหารการกินอร่อย มากมาย เป็นที่ประทับใจ./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.