ศาลเยาวชนฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้พิพากษาสมทบ เพื่อนำความรู้เรื่องจิตวิทยาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

🔻ศาลเยาวชนฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้พิพากษาสมทบ เพื่อนำความรู้เรื่องจิตวิทยาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

🔹 วันนี้ (วันอังคารที่ 2 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายภีม ธงสันติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับหลักจิตวิทยา ซึ่งเป็นหลักการที่มีความสำคัญที่ใช้ประกอบการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดและเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวดี ณ มโนรม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาเด็ก เยาวชนและวัยรุ่น เป็นผู้ให้ความรู้แก่คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ

🔹 ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัว มีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทั้งในด้านอำนวยความยุติธรรมและแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ร่วมกับครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้การปฏิบัติงาน ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว บรรลุเจตนารมณ์ ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงได้พัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ สามารถนำความรู้เรื่องจิตวิทยาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง.

#นางสาวปาณญาดา สุทธินนทกุล ผู้สื่อข่าว/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.