รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง!!!.

รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร – เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มอบหมายให้ เลขานุการฯ – รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง!!!.

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร – เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มอบหมายให้ พระมหาอนุรักษ์ ธีรสกฺโก ดร. รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร – เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลหนองบัว หลายครัวเรือนสร้างความปราบปลื้มและเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งแก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วนี้ ทางรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร – เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าว มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นติดต่อกันเป็นระยะๆตลอดมา./.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.