วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภูมิภาค

ศูนย์คณะพระมหาไถ่ จ.สกลนคร รับมอบพันธุ์กล้าไม้ จากเซเว่น ในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต”

ศูนย์คณะพระมหาไถ่ จ.สกลนคร รับมอบพันธุ์กล้าไม้ จากเซเว่น ในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เล็งสร้างศูนย์กระจายกล้าไม้ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง        

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ส่งมอบกล้าไม้ ให้กับศูนย์คณะพระมหาไถ่ จ.สกลนคร ในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่, บาทหลวงชาย ขันธะโฮม ผู้อำนวยการศูนย์พระมหาไถ่ท่าแร่รับมอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมภูมิทัศน์โดยรอบ รวมทั้งบริเวณริมทะเลสาบหนองหารให้มีความร่มรื่น และสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” พร้อมทั้งเตรียมมอบหมายให้เป็นศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้ เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง และกระจายกล้าไม้ไปยังจังหวัดในภาคอีสานตอนบน

โดยกล้าไม้ในครั้งนี้ ส่งมาจากศูนย์เพาะพันธุ์และอนุบาลกล้าไม้ในชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่ง ซีพี ออลล์ ได้ให้การสนับสนุน มทร.อีสาน วข.สุรินทร์, ชุมชนโนนนารายณ์ และโรงเรียนมหิธรวิทยา จ.สุรินทร์ ตามแบบฉบับ “CPALL Planting Model : ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ในปี 2565 จาก “ต้นน้ำ” คือ การสนับสนุนสร้างโรงเพาะชำเพื่อเพาะกล้าไม้ในชุมชน “กลางน้ำ” คือ การส่งมอบกล้าไม้ไปปลูกในแต่ละโครงการผ่านบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีษะเกษ และ จ.สกลนคร และอื่นๆทั่วประเทศ จนถึง “ปลายน้ำ” คือ การเก็บข้อมูลเพื่อดูแลรักษาและการวัดค่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเพาะปลูกกล้าไม้ภายในโครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆ

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบกล้าไม้จำนวนกว่า 1,200 ต้น จากโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่นกับศูนย์คณะพระมหาไถ่ ท่าแร่ จ.สกลนคร และปรับทัศนียภาพบริเวณริมทะเลสาบหนองหาร โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนงบประมาณการทำโรงเรือน และการอนุบาลกล้าไม้ ตั้งเป้าพัฒนาเป็นศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ ส่งออกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนกับกลุ่มเปราะบางในการดูแลของศูนย์คณะพระมหาไถ่ จ.สกลนคร และประชาชนภายในชุมชน

บาทหลวงชาย ขันธะโฮม ผู้อำนวยการศูนย์ พระมหาไถ่ท่าแร่ กล่าวว่า โครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกจิตสำนึกความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนในชุมชน ซึ่งกล้าไม้ทุกต้นเกิดจากความตั้งใจของชุมชน มาสู่อีกชุมชน โดยมีซีพี ออลล์เป็นผู้ส่งต่อความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวจากคนภายในชุมชนเพื่อชุมชนของตนเอง ในวันนี้เราได้มาร่วมกับ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน นักเรียน และจิตสาธารณะจากซีพี ออลล์ มาร่วมกันปลูกต้นกล้าในบริเวณศูนย์คณะพระมหาไถ่ ท่าแร่ ซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจของคนในชุมชน และบริเวณริมหนองหาร เพื่อในอนาคตจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาและสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน แต่ยังช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ซีพี ออลล์ ตระหนักถึง การพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” มีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้ทั้งสิ้น 1 ล้านต้น ภายในปี 2568  ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2563 ดำเนินการปลูกไปแล้วกว่า 3 แสนต้น พร้อมทั้งยังสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ให้มีรายได้ และปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผ่านการสร้างพื้นที่สีเขียวจากคนภายในชุมชนเพื่อชุมชนของตนเอง ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.