กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวล่าสุด

สภท. จัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ”

สภท. จัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” พร้อมเชิญวิทยากรคุณภาพแถวหน้าด้านสื่อสารมวลชนให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58 ปี) ถนนราชสีมา (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนันต์ นิลมานนท์ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าอบรมหลักสูตร “การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถส่งบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่

            * ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการ-หัวหน้างาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
            * หน่วยงานภาคเอกชน ระดับผู้จัดการถึงระดับผู้บริหารผู้บริหาร
            * องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก)
            เข้าอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ สภท. ได้เรียนเชิญวิทยากรระดับแถวหน้าด้านสื่อมวลชนของประเทศที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในงานสื่อสารแขนงต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร อาทิ

            1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
           2. น.ส.อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล ผู้ดำเนินรายการคลื่นวิทยุ FM 96.5 – อดีตผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการช่อง 9 อสมท.
           3. นายดำฤทธิ์ วิริยุะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
           4. น.ส.สุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย – ผู้ประกาศข่าวสถานีสุวรรณภูมิ – และอดีตผู้ประกาศข่าว TNN 244
           5. นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย – และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ

โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย

            : การสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงลักษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน
            : การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลในยุคใหม่ (สถานการณ์การนำเสนอข่าวในปัจจุบัน)
            : ทิศทางข่าวในยุคออนไลน์
            : การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เน้นเสริมสร้างกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารในการสื่อสารกับสื่อมวลชน
            : สร้างทักษะการให้สัมภาษณ์ และการเผชิญหน้าสื่อมวลชน วิธีการแก้ปัญหา ควบคุมความรู้สึกในการสัมภาษณ์สื่อมวลชน
            : กลยุทธ์พิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถาม
            : การรับมือกับคำถาม การตอบในสถานการณ์ปกติและในสภาวะวิกฤต
            : การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
            : การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ (Work Shop)
            : การศึกษาดูงานหน่วยงาน สื่อระดับแนวหน้าของประเทศ

“สถานที่จัดอบรม” ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ กำหนดเปิดรับสมัครบัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2565

            ระยะเวลาการศึกษา 4 วัน อบรมทุกวันอังคาร เริ่ม

                        : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
                        : วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
                        : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
                        : วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  • ค่าใช้จ่ายรวมค่าวิทยากร (ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ)
  • ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรมและกิจกรรม

: ท่านใดสนใจเข้าอบรมหลักสูตร “การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ”
            ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code สอบถามข้อมูล และส่งใบสมัครมาที่
            คุณชญานิศ นาคทองดี
            E-mail : ppattraining@gmail.com
            โทรสาร : 02-184-2734

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

: การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

            : ชื่อบัญชี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)
            : บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 012-173-3262
            : ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน (25,000 บาท)

ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ : คุณชญานิศ นาคทองดี

            โทรศัพท์.02-184-2728 – 32
            โทรสาร : 02-184-2734
            E-mail : ppattraining@admin
            (ไม่รับชำระเงินสด)

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.