โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2565

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2565

นางสาวสุพิชา ธีระชัยชยุติ (แถวนั่ง ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนวิชาการ และนายสมบุญ รวมก้อนทอง (แถวนั่ง ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ร่วมเปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2546 โดยโรงกลั่นฯ สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ละ 1 ชม. ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา ในปีนี้มีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 คน โดยจะผลัดเปลี่ยนตารางสอนกันตลอดทั้งปีการศึกษา 2565

กิจกรรมครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงกลั่นฯ ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจิตอาสาได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกัน

บริษัท เอสโซ่ฯ และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.