วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านปูรับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ในฐานะองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

บ้านปูรับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ในฐานะองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

6 กันยายน 2565 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ที่ 3 จากขวา) ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา ทั้งนี้ งานมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมในฐานะองค์กรคนดี

บ้านปูยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” พร้อมนำแนวปฏิบัติสากลอย่าง ESG (Environmental, Social and Governance: ESG) มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.