สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”

🔻สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5“กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการเรียนการสอนและข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ให้แก่นักศึกษา จำนวน 12 สาขาวิชา โดยนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy” แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ พร้อมมอบเทคนิคการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เข้าใจ จำได้ ใช้เป็น ทัศนะคติที่ดี และถูกต้อง คิดบวก ทำบวก เรียนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของอาชีวศึกษา จะมี 3 ประสบการณ์ในการเรียนรู้ คือ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สุดท้ายนี้ได้อวยพรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 “จงต่อเติมแรงใจ ใฝ่ความรู้ เปิดประตูสู่โลกอย่างเหมาะสม จงลิขิตเส้นทางดำรงตน เพื่อเป็นคนมีคุณภาพคู่คุณธรรม”

🔹 ด้านนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานและบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการภาพรวมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5” นอกจากนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ดังนี้
1. นายพุทธพร ปราโมทย์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
2. นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว​​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
3. นายวรากร ชยุติกุล​​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
4. นายบรรยงค์ วงศ์สกุล​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
5. นายประมุข ติฐิโต​​ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

🔹 ต่อมา ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี” นางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำโครงการและการเผยแพร่ผลงานสู่งานประงานประกันคุณภาพ” นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา” .

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.