สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เตรียมพร้อมยนตกรรมเพื่ออนาคต

🔻สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “เตรียมความพร้อมครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยนตกรรมเพื่ออนาคต”
▪️▫️▪️▫️

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบัน นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบัน นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และคณะครูอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันยานยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ “แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยนตกรรมเพื่ออนาคต” และนายวรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและวิศวกรรม ได้บรรยายภาพรวมภารกิจของสถาบันยานยนต์ เทคโนโลยีการทดสอบชิ้นส่วนของยานยนต์ รวมถึงพาเยี่ยมชม การทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ของสถาบันฯด้วย …///

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.