ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหาร สภท. ครั้งที่ 3/2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Line

🔻ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหาร สภท. ครั้งที่ 3/2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Line

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สี่แยกการเรือน เขตดุสิต กรุงเทพฯ มีการประชุมสัญจรครั้งที่ 3/2564 โดยใช้การประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Line โดยนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี) เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ กำหนดการประชุมในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. นายซ้อน คงไสยภาคิน อุปนายกฝ่ายบริหาร
2. นายเสมอ บุญญาวัลย์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ
3. นายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ
4. นายสิริชัย วัชรีนันท์ อุปนายกภาคตะวันออก
5. นางวันทนา วิริยะกุล อุปนายกภาคใต้
6. นายพลณนคร ธนพชรกนกภณ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
7. นายโชติศิริ ดารายน อุปนายกฝ่ายปฏิคม
8. นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการ
9. น.ส.สุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการ/ประธานฝ่ายจัดหารายได้
10. นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร เหรัญญิก
11. นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ บรรณารักษ์
12.นายฐากูล คงมิ่ง ประธานฝ่ายจรรยาบรรณ

และกรรมการที่ลาประชุม ได้แก่
1.นายยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกฝ่ายวิชาการ,
2.นายนำชัยชนะ ดีวิ อุปนายกภาคกลาง,
3.นายการุณ ตระกูลพุทธรักษา อุปนายกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
4.นางบังอร ศกุนะสิงห์ นายทะเบียน

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
วาระที่ 3 เรื่องเตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน ลาประชุม 4 ท่าน โดยมีการนัดหมายการประชุมสัญจรครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2565 และปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.