“นายกสมทรงมอบเงินเยียวยาน้ำท่วม”

“นายกสมทรงมอบเงินเยียวยาน้ำท่วม” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

🔹 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พนักงานเจ้าเหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

🔹 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งให้ประชาชนสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุนเฉิน (อุทกภัย) ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ดำเนินการส่งแบบพร้อมหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ประสานไปยังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,022 หลังคาเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,445,926 บาท

🔹 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ยังกล่าวต่ออีกว่า ประชาชนที่มารับเงินดังกล่าวกรณีมารับด้วยตนเอง ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ และ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ หรือ กรณีมอบอำอาจ ให้จัดเตรียม สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิและผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิและผู้รับมอบ จำนวยน 1 ฉบับ หนังสือมอบอำอาจ (กรณีรับแทน) โดยการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ได้จัดการมอบระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ที่ วัดศาลาปูนวรวิหาร

#ซ้อน คงไสยภาคิน #รุ่งนภา ลาภนิล #วัชร (เต้) คงไสย #ภาณิชา (เอ) คงไสยภาคิน #ณัฐพล กิจที่พึ่ง
#ทีมข่าวสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยและไทยรัฐกรุ๊ปพระนครศรีอยุธยารายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.